Współpraca

Jeśli jako psychologowie, psychoterapeuci poszukujecie przyjaznego miejsca, gdzie będziecie mogli pomagać osobom doświadczającym trudności, poszukującym wsparcia, zapraszam do kontaktu. Stwórzmy razem jedyne takie miejsce, które da nadzieję i realną, wielokierunkową pomoc.

Marcin Flak
Tel. 661935024