Oferta

– konsultacje – pierwsze spotkanie, na którym definiujemy problematykę wokół pacjenta oraz jego otoczenia. Wnikliwa analiza diagnozy oraz stanu pacjenta pozwala nakreślić plan terapeutyczny oraz wyznaczyć cele

– pomoc psychologiczna – cykl kilku spotkań interwencyjnych, których celem jest wsparcie pacjenta w konkretnym zakresie, kryzysie lub danym temacie

– psychoedukacja – zestaw zajęć edukacyjnych, dzięki którym pacjent lub opiekun pogłębia wiedzę na temat diagnozy, szczególnego zespołu zachowań. To możliwość postawienia sobie pytań, pogłębionych wspólnych poszukiwań, by sięgnąć głębiej po wiedzę, a przede wszystkim zadbać o samoświadomość

– psychoterapia – dłuższy cykl spotkań terapeutyczno – edukacyjnych, których celem jest pogłębiona zmiana zachowania, postrzegania siebie, przeżywania relacji, odczuwania.