Muzyka jest jedną z dostępnych form wyrazu uczuć, które towarzyszą nam w życiu. Zdaniem Edwina Gordona poziom umuzykalnienia spada wraz z narodzinami; „Im wcześniej dziecko zostanie włączone w bogate muzycznie środowisko, tym wcześniej jego uzdolnienia zaczną podnosić się do poziomu urodzeniowego i tym bliżej tego poziomu zaczną się stabilizować”. Dostarczanie bodźców muzycznych, aktywności z muzyką jest bardzo ważne dla rozwoju każdego dziecka. Zdaniem naukowców, bogate muzyczne środowisko może wpływać na poszerzanie umiejętności współodczuwania z innymi ludźmi.

Dzieci około trzeciego roku życia zaczynają być wrażliwe na zmiany dynamiczne w muzyce, dostrzegają rytm. Należy pamiętać że aparat głosowy w tym okresie jeszcze nie jest na tyle rozwinięty, by śpiewać czysto wszystkie zasłyszane dźwięki. To że dziecko w tym wieku nie odtwarza poprawnie zasłyszanej melodii nie oznacza, że nie posiada słuchu muzycznego.

Dlaczego muzyka kojarzona jest z przyjemnością?

Zdaniem naukowców emocjom podczas słuchania muzyki towarzyszy aktywacja układu nagrody w mózgu i szlaków aktywności dopaminergicznej – podobnie jak przy jedzeniu czekolady.

Dzięki tomografii komputerowej zaobserwowano, że muzyka potrafi stymulować tak dużo obszarów w mózgu jak żadna inna aktywność.

 

Jeśli szukacie inspiracji muzycznych dla najmłodszych, zajrzyjcie tu:

https://shop.pomelody.com/pl/

 

🙂