Pomocy terapeutycznej lub porady psychologicznej warto poszukać, kiedy dostrzegamy niepokojące objawy w zachowaniu dziecka. Pierwsza wizyta ma charakter konsultacyjny czy też poradniany. Nie zawsze pierwsza wizyta u psychologa czy psychoterapeuty oznacza początek długiego cyklu spotkań. Czasem jednorazowe wsparcie udzielone rodzicom okazuje się wystarczające. Odpowiedź na pytanie, z czego wynika dane zachowanie u dziecka jest wystarczająca i pomaga w obniżeniu napięcia w rodzinie. Większa świadomość służy również sprawdzeniu strategii postępowania z dzieckiem w domu czy poza nim.

Warto zwrócić również uwagę na to, że częstą przyczyną konsultacji są informacje zgłaszane przez nauczycieli w szkole. Bywa również, że nauka w szkole jest częstą przyczyną kłótni i nieporozumień między rodzicami a dziećmi. Dokładne rozeznanie się w przyczynach zaistniałych napięć daje możliwość uchwycenia problemu. Często bywa, że pozostając samemu z wyzwaniami szkolnymi jako rodzice ciężko nam zobaczyć zjawiska z większego dystansu i ustalić, na czym dokładnie polega problem.

Konsultację rodzicielską warto odbyć również, gdy w życiu rodzica doszło do nagłego trudnego doświadczenia życiowego. Rozmowa na ten temat ze specjalistą daje możliwość rozeznania, w jaki sposób ta sytuacja wpływa na relacje w rodzinie oraz na przeżycia towarzyszące dziecku.