Muzyka – co nam daje w życiu?

Muzyka jest jedną z dostępnych form wyrazu uczuć, które towarzyszą nam w życiu. Zdaniem Edwina Gordona poziom umuzykalnienia spada wraz z narodzinami; „Im wcześniej dziecko zostanie włączone w bogate muzycznie środowisko, tym wcześniej jego uzdolnienia zaczną podnosić...