Jeśli poszukujecie wsparcia psychologicznego lub psychoterapeutycznego, serdecznie zapraszam na spotkanie, konsultację lub terapię.  

Jestem psychologiem i psychoterapeutą dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. specjalizuję się w psychoterapii w nurcie psychodynamicznym. Chętnie włączam muzykę w pomaganiu dzieciom i młodzieży, która jest nieocenionym narzędziem w procesie odkrywania swoich emocji, rozterek, szczególnie młodszych osób.

Poszukujecie wsparcia, by zajrzeć głębiej, zrozumieć i sięgnąć po siłę i spokój?

Dlaczego warto?

– wspieram pacjentów i ich rodziny w kryzysach

– pomagam dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom

– pomagam pogłębiać samoświadomość siebie, swoich emocji

O mnie

Jestem psychoterapeutą z doświadczeniem pracy indywidualnej oraz grupowej, w ośrodkach szpitalnych i prywatnych. Pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Prowadzę psychoterapię, wspierając pacjentów oraz ich rodziny.


Formy pomocy

– konsultacje – pierwsze spotkanie, na którym definiujemy problematykę wokół pacjenta oraz jego otoczenia. Wnikliwa analiza diagnozy oraz stanu pacjenta pozwala nakreślić plan terapeutyczny oraz wyznaczyć cele

– pomoc psychologiczna – cykl kilku spotkań interwencyjnych, których celem jest wsparcie pacjenta w konkretnym zakresie, kryzysie lub danym temacie

– psychoedukacja – zestaw zajęć edukacyjnych, dzięki którym pacjent lub opiekun pogłębia wiedzę na temat diagnozy, szczególnego zespołu zachowań. To możliwość postawienia sobie pytań, pogłębionych wspólnych poszukiwań, by sięgnąć głębiej po wiedzę, a przede wszystkim zadbać o samoświadomość

– psychoterapia – dłuższy cykl spotkań terapeutyczno – edukacyjnych, których celem jest pogłębiona zmiana zachowania, postrzegania siebie, przeżywania relacji, odczuwania.

Jeśli doświadczacie trudności w relacjach z sobą, partnerem lub dzieckiem…

Jeśli czujecie coraz mniejszą kontrolę nad swoimi emocjami…

Jeśli chcielibyście lepiej poznać siebie, zwiększyć samoświadomość…

Jeśli przeżywacie kryzys związany z chorobą lub spadkiem nastroju…